Klass hundfoder

Färskfoder, av hög kvalitet med svenska ingredienser, för alla hundraser!

Klass hundfoder är ett svenskt färskfoder av mycket hög kvalitet som har tillverkats av oss i mer än trettio år. Vi har därigenom skaffat oss stor kunskap av såväl tillverkning som hantering.

All vår hundmat är anpassad, inte bara för draghundar och jakthundar, utan kan ätas av samtliga hundraser. Klass Hundmat täcker näringsbehovet oavsett hundens ålder eller storlek. Läs gärna mer om våra olika svenskproducerade hundfoder under produkter i menyn ovan.

I vårt hundfoder ingår enbart svenska veterinärbesiktade köttråvaror. Dessa råvaror är klassade att användas som livsmedel, vilket är ett krav för att bli godkända av Jordbruksverket som tillverkare av sällskapsdjurfoder. Detta innebär att Klass hundfoder får säljas utan att köparen måste ha något särskilt tillstånd från Jordbruksverket.

Finns att köpa på Hundrehab Gotland, ring 076-7730930 för mer information.

Färskfoder, av hög kvalitet för alla hundraser – Klassfoder

Rehabilitering och friskvård för din hund