Priser 2024

Nya priser gäller från 1 februari 2024           

Friskvård & förebyggande insatser

Friskvårdsbesiktning, rörelse, led och muskelstatus, individuella råd           750 kr

Massage, helkroppsmassage 60 min (inkl laser/djupvåg vid behov).            750 kr

Simning- friskvård

Intro (60 min) 1-2 gånger                                                                                         550 kr  

Fri-sim enstaka gånger (60 min)

300 kr              

Fri-sim 5 kort (60 min)                                                                                               1495 kr

Fri-sim 10 kort (60 min)                                                                                             2400 kr

Simning – friskvård med instruktör

Simning med instruktör 1 gång (45 min)                                                              550 kr

Simning med instruktör 5 gånger (45 min)                                                          2500 kr

Simning med instruktör 10 gånger (45 min)                                                        4800 kr

Water tredmill – vattentrask, friskvård inkl vibb

Water tredmill 1 gång (60 min)  inkl friskvårds besiktning + mätning           750 kr

Water tredmill 5 gånger (30 min)                                                                           2000 kr

Water tredmill 10 gånger (30 min)                                                                         3400 kr

Water tredmill 20 gånger (30 min)                                                                         6000 kr

Löpband

5 kort                                                                                                                             400 kr               

10 kort                                                                                                                           600 kr               

Rehabilitering (ordination/remiss från veterinär)

Här ingår laser/wtm/sim/vibb/journalföring/sjukgymnastik

Konsultation/enstaka tillfälle                                                                                  750 kr

5- kort                                                                                                                            3450 kr

10-kort (45 min)                                                                                                          6400 kr

20-kort (45min)                                                                                                          12000 kr          

Laser

Laserbehandling 1 tillfälle, upp till 15 min                                                         450 kr

Lilla laserkortet 5 ggr (ex sår, korta behandlingstider upp till 15 min)          1400 kr

Stora laserkortet 10 ggr (ex kroniska besvär, behandlingstid 15-30 min)  2700 kr

Djupvågsbehandling/ fascia behandling                                                            

I behandling, 60min                                                                                                  750 kr

5 ggr                                                                                                                              3500 kr

Övriga tjänster

Vibrationsplatta 1 tillfälle                                                           

150 kr

Vibrationsplatta 10 kort                                                             

 1200 kr

Klo klippning                                                                                                                 230 kr

Dusch & föning (självservice)                                                                      

 350 kr

Dusch & fön (inlämning av hund)

600 kr

Kurser/föredrag                                                                                                          (offert )

-balansboll

-massage

-Palpationskurs                                                                  

Rehabilitering och friskvård för din hund